Τα Σεμινάρια Μη Γραμμικών Συστημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2014 - 15 συνεχίζονται αυτήν την εβδομάδα με την παρουσίαση που ανακοινώνεται πιο κάτω. Τα Σεμινάρια αυτά έχουν εισαγωγικό χαρακτήρα και γίνονται με στόχο την ενημέρωση σε σύγχρονα θέματα Μη Γραμμικής Επιστήμης και Πολυπλοκότητας.

Χώρος: Αίθουσα Σεμιναρίων 342 Κτήριο Μαθ./Βιολ.
Χρόνος: 6 – 7:30 μ.μ. Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου, 2014
Ομιλητής: Τάσος Μπούντης, Καθηγητής Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Τίτλος: Μαθηματικά Μοντέλα για Πολύπλοκα Συστήματα της Βιολογίας και της Ιατρικής

Τ. Μπούντης και Μ. Μπουντουρίδης