Ημερομηνία: Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2014
Τόπος: Αίθουσα 342 κτίριο Βιολογίας/ Μαθηματικών, Ώρα: 13:00 – 14:00
Ομιλητής: Επικ. Καθ. Ευάγγελος Στεφανόπουλος, Τμήμα Μαθηματικών, Παν/μίου Αιγαίου
Θέμα: Ετεροκλινείς συνδέσεις σε πολυπήγαδα δυναμικά.

Περίληψη. Η μελέτη στρωματικών λύσεων σε συστήματα Allen-Cahn καταλήγει με φυσιολογικό τρόπο στη μελέτη συστημάτων διαφορικών εξισώσεων, λύσεις των οποίων αντιστοιχούν σε συνδέσεις μεταξύ των ελαχίστων συναρτήσεων δυναμικού με ίσα βάθη στις N διαστάσεις. Θα δείξουμε την ύπαρξη τέτοιων λύσεων σε διάφορες περιπτώσεις δυναμικών ειδικά σε περιπτώσεις δυναμικών που αντιστοιχούν σε ενέργειες σε κρυστάλλους. Αποδεικνύουμε επίσης την ύπαρξη μιας ικανής συνθήκης που εξασφαλίζει την ύπαρξη τέτοιων συνδέσεων για γενικά δυναμικά, για γενικό N και τρία ελάχιστα.


Εκ μέρους της Επιτροπής Γενικού Σεμιναρίου


Θανάσης Κοτσιώλης
Δημήτρης Γεωργίου