Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2014, Αίθουσα 342 και ώρα 13:00.
Ομιλητής: Δρ, Νικόλαος Καλογερόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Μαθηματικών στο Weill Cornell Medical College in Qatar
Τίτλος: Εισαγωγή στην Έννοια της Εντροπίας, Προσθετικής και μη Προσθετικής

Στην ομιλία αυτή θα παρουσιάσουμε μια σύντομη εισαγωγή στην έννοια της Εντροπίας, η οποία είναι ίσως η σημαντικότερη ποσότητα που χρησιμοποιείται για την θερμοδυναμική περιγραφή συστημάτων με πολλούς βαθμούς ελευθερίας που βρίσκονται σε ισορροπία. Θα σχολιάσουμε καταρχάς το ρόλο της στη θεωρία των Δυναμικών Συστημάτων και τη Γεωμετρία. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε σε επεκτάσεις του ορισμού της Εντροπίας σε συστήματα τα οποία εκ πρώτης όψεως δεν περιγράφονται από τον συμβατικό ορισμό της και τα οποία αποτελούν πεδίο εντατικής μελέτης τα τελευταία
25 χρόνια.

Εκ μέρους της Επιτροπής Γενικού Σεμιναρίου

Αθανάσιος Κοτσιώλης
Δημήτρης Γεωργίου