Ημερομηνία: Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2014
Τόπος: Αίθουσα 342 κτίριο Βιολογίας/ Μαθηματικών
Ώρα: 13:00 – 14:00

Ομιλητής: Επικ. Καθ. Ευάγγελος Στεφανόπουλος, Τμήμα Μαθηματικών, Παν/μίου Αιγαίου
Θέμα: Ένα ισοπεριμετρικού τύπου κάτω φράγμα του φάσματος τελεστών
Schrodinger ορισμένων σε βρόγχους