Το Σεμινάριο Θεωρητικών Μαθηματικών για Προπτυχιακούς Φοιτητές απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές που έχουν ενδιαφέρον για θέματα θεωρητικών Μαθηματικών καθώς και την απαραίτητη μαθηματική εμπειρία (σχηματικά, θα μπορούσαμε να πούμε τριτοετεις ή τεταρτοετείς αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητο). Απευθύνεται φυσικά και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές με αντίστοιχα ενδιαφέροντα. Σκοπός του είναι να κινητοποιήσει προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, οι οποίοι επιφορτίζονται με την προετοιμασία των ομιλιών. Μέλη ΔΕΠ μπορούν να συμμετέχουν επικουρικά και σε περιόδους όπου δεν υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος από φοιτητές.

Μετά από διακοπή περίπου δύο ετών το Σεμινάριο επανεκκινά την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου, ώρα 18:00 στην αίθουσα Β/Μ 342.
Ομιλητής: Χριστόφορος Μηλώνης
Θέμα: Απειροδιάστατοι Διανυσματικοί Χώροι και οι Δυικοί τους