Ομιλητής: Γεώργιος Ράπτης, Μεταδιδακτορικός Συνεργάτης, Πανεπιστήμιο Regensburg, Γερμανία
Ημερομηνία: Τετάρτη 6/9/2017
Ώρα: 13:00
Τίτλος: Λείες δέσμες και αλγεβρική Κ-θεωρία

Περίληψη:

Η χαρακτηριστική Dwyer-Weiss-Williams μιας δέσμης είναι μια απεικόνιση στην Waldhausen Κ-θεωρία που είναι ομοτοπικά αναλλοίωτη και αποτελεί μια γενικευση και παραμετροποίηση της κλασικής χαρακτηριστικής Euler. Το θεώρημα δείκτη Dwyer-Weiss-Williams δείχνει ότι η
χαρακτηριστική αυτή περιέχει σημαντικές πληροφορίες για τις ομοτοπικές ιδιότητες της δέσμης.Στην ομιλία αυτή, θα επικεντρωθώ σε μια επέκταση της χαρακτηριστικής Dwyer-Weiss-Williams στις κατηγορίες πολλαπλοτήτων με σύνορο (cobordism categories) και θα εξηγήσω πώς αυτή η επέκταση, σε συνδυασμό με πρόσφατα αποτελέσματα σχετικά με τον ομοτοπικό τύπο αυτών των κατηγοριών, οδηγούν σε μια νέα σύντομη απόδειξη (και γενίκευση) του θεωρήματος δείκτη Dwyer-Weiss-Williams.