Τα Σεμινάρια Μη Γραμμικών Συστημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2015 - 16 συνεχίζονται αυτή την εβδομάδα με την παρουσίαση που ανακοινώνεται πιο κάτω. Τα Σεμινάρια αυτά έχουν εισαγωγικό χαρακτήρα και γίνονται με στόχο την ενημέρωση σε σύγχρονα θέματα Μη Γραμμικής Επιστήμης και Πολυπλοκότητας. Νέοι ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές όλων των Τμημάτων της Σχολής Φυσικών Επιστημών και της Πολυτεχνικής Σχολής που ενδιαφέρονται καλούνται να τα παρακολουθήσουν και να παρουσιάσουν ομιλία τους μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο Καθηγητή των σεμιναρίων.

Χώρος: Αίθουσα Σεμιναρίων 342 Κτήριο Μαθ./Βιολ.
Χρόνος: 6 – 7:30 μ.μ. Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου, 2016
Τίτλος: Ολοκληρώσιμα συστήματα και απεικονίσεις Yang-Baxter
Ομιλητής: Αναστάσιος Τόγκας, Λέκτορας, Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστημίου Πατρών

Περίληψη

Η θεωρία των ολοκληρώσιμων συστημάτων, και πιο συγκεκριμένα η θεωρία των σολιτονίων, αποτελεί ένα ιδιαίτερα εκτενές αντικείμενο μελέτης της Μαθηματικής Φυσικής τα τελευταία 50 χρόνια. Στα ολοκληρώσιμα συστήματα συναντώνται πολλοί κλάδοι των Μαθηματικών, ενώ από την άποψη της ευρύτερης απήχησής τους τα ολοκληρώσιμα συστήματα εμφανίζονται σε θεμελιώδεις θεωρίες της Φυσικής, καθώς και πολύ σημαντικές εφαρμογές της σύγχρονης τεχνολογίας. Αρχικά στην ομιλία αυτή θα αναφερθούμε σε ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσματα αρχέτυπων ολοκληρώσιμων συστημάτων. Στην συνέχεια θα αναφερθούμε σε διακριτές ολοκληρώσιμες εξισώσεις που ορίζονται σε ένα στοιχειώδες τετράπλευρο και θα παρουσιάσουμε δυο μεθόδους κατασκευής συνολοθεωρητικών λύσεων της κβαντικής εξίσωσης Yang-Baxter ή πιο απλά απεικονίσεις Yang-Baxter. Τέλος θα αναφερθούμε σε αποτελέσματα ταξινόμησης απεικονίσεων Yang-Baxter για την πιο απλή περίπτωση της μιγαδικής προβολικής γραμμής.

Τ. Μπούντης, Καθηγητής και Μ. Μπουντουρίδης, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών
Υπεύθυνοι Σεμιναρίων Μη Γραμμικών Συστημάτων