Τα Σεμινάρια Μη Γραμμικών Συστημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2015 - 16 συνεχίζονται αυτή την εβδομάδα με την παρουσίαση που ανακοινώνεται πιο κάτω. Τα Σεμινάρια αυτά έχουν εισαγωγικό χαρακτήρα και γίνονται με στόχο την ενημέρωση σε σύγχρονα θέματα Μη Γραμμικής Επιστήμης και Πολυπλοκότητας. Νέοι ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές όλων των Τμημάτων της Σχολής Φυσικών Επιστημών και της Πολυτεχνικής Σχολής που ενδιαφέρονται καλούνται να τα παρακολουθήσουν και να παρουσιάσουν ομιλία τους μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο Καθηγητή των σεμιναρίων.

Χώρος: Αίθουσα Σεμιναρίων 342 Κτήριο Μαθ./Βιολ.
Χρόνος: 6 – 7:30 μ.μ. Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου, 2016
Τίτλος: Κυρίαρχα Σύνολα Γράφων και Εγω-Κεντρικές Αναλύσεις Κοινωνικών Δικτύων
Ομιλητής: Μωυσής Α. Μπουντουρίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστημίου Πατρών

Περίληψη

Ο σκοπός αυτού του σεμιναρίου είναι να εξετασθεί πώς μπορεί η θεωρία των κυρίαρχων συνόλων γράφων να εφαρμοσθεί για την ανίχνευση εγω-κεντρικών αναλύσεων κοινωνικών δικτύων. Δοθέντος ενός γράφου, υπάρχει πάντοτε ένα ελάχιστο κυρίαρχο σύνολο, που ορίζεται ως το ελάχιστο σύνολο κορυφών, του οποίου τα μέλη είναι γείτονες όλων των άλλων κορυφών του γράφου. Ορίζουμε τον αριθμό κυριαρχίας ενός γράφου ως την πληθικότητα του ελάχιστου κυρίαρχου συνόλου του γράφου και επισημαίνουμε ότι υπάρχουν πολλοί αλγόριθμοι που τον υπολογίζουν αποτελεσματικά για σχετικά μικρούς γράφους. Όμως, επειδή γενικώς τα (ελάχιστα) κυρίαρχα σύνολα δεν είναι μοναδικά, μας ενδιαφέρει εδώ να ασχοληθούμε και με το πρόβλημα του υπολογισμού όλων των κυρίαρχων συνόλων ενός γράφου, όταν ο αριθμός κυριαρχίας του γράφου έχει από πριν υπολογισθεί. Ειδικότερα, μέσω της θεωρίας κυριαρχίας γράφων, λύνουμε το πρόβλημα της ανάλυσης ενός ολόκληρου γράφου σε ένα ελάχιστο αριθμό εγω-κεντρικών υποδικτύων. Εισάγουμε κάποιους δομικούς δείκτες που καταμετρούν το πλήθος των κόμβων και συνδέσεων μέσα και ενδιάμεσα στα εγω-κεντρικά υποδίκτυα, και δίνουμε κάποια παραδείγματα εμπειρικών κοινωνικών δικτύων για τους παραπάνω δικτυακούς υπολογισμούς.

Τ. Μπούντης, Καθηγητής και Μ. Μπουντουρίδης, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών
Υπεύθυνοι Σεμιναρίων Μη Γραμμικών Συστημάτων