Τα Σεμινάρια Μη Γραμμικών Συστημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2015 - 16 συνεχίζονται αυτή την εβδομάδα με την παρουσίαση που ανακοινώνεται πιο κάτω. Τα Σεμινάρια αυτά έχουν εισαγωγικό χαρακτήρα και γίνονται με στόχο την ενημέρωση σε σύγχρονα θέματα Μη Γραμμικής Επιστήμης και Πολυπλοκότητας. Νέοι ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές όλων των Τμημάτων της Σχολής Φυσικών Επιστημών και της Πολυτεχνικής Σχολής που ενδιαφέρονται καλούνται να τα παρακολουθήσουν και να παρουσιάσουν ομιλία τους μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο Καθηγητή των σεμιναρίων.

Χώρος: Αίθουσα Σεμιναρίων 342 Κτήριο Μαθ./Βιολ.
Χρόνος: 6 -€“ 7:30 μ.μ. Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου, 2015
Τίτλος: Μαθηματικά της Εξέλιξης
Ομιλητής: Δημήτριος Ραζής, Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σε αυτό το σεμινάριο θα εφαρμόσουμε μεθόδους από τη Διατεταγμένη Στατιστική στην πρόβλεψη της συμπεριφοράς συστημάτων των οποίων η δυναμική υπόκειται σε εξελικτικούς νόμους παρόμοιους με αυτούς που επιβάλλει η Φυσική Επιλογή. Αποδεικνύουμε ότι στα εν λόγω συστήματα πράγματι εμφανίζονται πολλά χαρακτηριστικά φαινόμενα των πραγματικών εξελικτικών διεργασιών που παρατηρούνται στη Φύση, όπως η επικράτηση του πιο ικανού και η εξέλιξη των ειδών. Στην ομιλία αυτή θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα της έρευνάς μας πάνω σε δύο αντιπροσωπευτικά παραδείγματα: (α) Η εξέλιξη του σώματος των β€œΑθανάτων”, της ελίτ των στρατιωτικών δυνάμεων της αρχαίας Περσίας, που σύμφωνα με το μύθο γινόταν ολοένα και πιο ισχυρό μετά από κάθε μάχη, και (β) Ο σχηματισμός του θόλου των δέντρων στα τροπικά δάση. Και στις δύο περιπτώσεις παρατηρούμε μια αξιοσημείωτη συμφωνία ανάμεσα στις θεωρητικές μας προβλέψεις και στα αριθμητικά πειράματα για την εξέλιξη των εν λόγω συστημάτων. Επιπρόσθετα, φανερώνουμε τον τρόπο με τον οποίο η ικανότητα του σώματος των β€œΑθανάτων” αλλά και η δομή του θόλου των δέντρων στα τροπικά δάση εξαρτώνται από τους συγκεκριμένους εξελικτικούς νόμους που διέπουν το εκάστοτε σύστημα και καταδεικνύουμε το τρόπο που μπορούμε να παρέμβουμε στη εξελικτική διαδικασία προκειμένου να βελτιστοποιήσουμε το τελικό της αποτέλεσμα. Τέλος, ορμώμενοι από τα συμπεράσματα μας, κάνουμε την εικασία ότι εάν ο Δαρείος είχε ακολουθήσει μια διαφορετική στρατηγική με τους β€œΑθάνατούς” του στην καθοριστική μάχη των Γαυγαμήλων το 331 π.Χ. ενδέχεται να είχε αλλάξει ο ρους της Ιστορίας.

Τ. Μπούντης, Καθηγητής και Μ. Μπουντουρίδης, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών
Υπεύθυνοι Σεμιναρίων Μη Γραμμικών Συστημάτων