Τα Σεμινάρια Μη Γραμμικών Συστημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2015 - 16 συνεχίζονται αυτή την εβδομάδα με την παρουσίαση που ανακοινώνεται πιο κάτω. Τα Σεμινάρια αυτά έχουν εισαγωγικό χαρακτήρα και γίνονται με στόχο την ενημέρωση σε σύγχρονα θέματα Μη Γραμμικής Επιστήμης και Πολυπλοκότητας. Νέοι ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές όλων των Τμημάτων της Σχολής Φυσικών Επιστημών και της Πολυτεχνικής Σχολής που ενδιαφέρονται καλούνται να τα παρακολουθήσουν και να παρουσιάσουν ομιλία τους μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο Καθηγητή των σεμιναρίων.

Χώρος: Αίθουσα Σεμιναρίων 342 Κτήριο Μαθ./Βιολ.
Χρόνος: “ 7:30 μ.μ. Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου, 2015
Τίτλος: Χίμαιρες σε Βιολογικά Πλέγματα Ταλαντωτών: Ο Ρόλος των Αλληλεπιδράσεων Μακράς Εμβέλειας
Ομιλητής: Τάσος Μπούντης, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αυτό είναι το δεύτερο μέρος ενός θέματος που αρχίσαμε στο 1ο Σεμινάριο, όπου εξετάσαμε τον ρόλο αλληλεπιδράσεων μακράς εμβέλειας σε συστήματα μηχανικών ταλαντωτών και ανακαλύψαμε την ύπαρξη «μετά-ευσταθών» ασθενώς χαοτικών καταστάσεων μεγάλης διάρκειας. Στο παρόν σεμινάριο θα εισαγάγουμε αλληλεπιδράσεις μακράς εμβέλειας σε συστήματα βιολογικών ταλαντωτών, αρχίζοντας με τη θεωρία συγχρονισμού φασικών ταλαντωτών του Kuramoto, και θα εστιάσουμε σε θέματα που πρόσφατα μελέτησε η ερευνητική μας ομάδα σε ρεαλιστικά μοντέλα νευρωνικών δικτύων τύπου Hindmarsh – Rose. Στα μοντέλα αυτά, ανακαλύφθηκαν εξαιρετικά ενδιαφέροντα φαινόμενα συνύπαρξης σύγχρονων και ασύγχρονων ταλαντώσεων που ονομάζονται «χίμαιρες». Τα φαινόμενα αυτά τώρα μελετώνται σε πραγματικά νευρωνικά δίκτυα που απαντώνται σε απλούς ζώντες οργανισμούς όπως ο σκώληκας C. elegans.

Τ. Μπούντης, Καθηγητής και Μ. Μπουντουρίδης, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών
Υπεύθυνοι Σεμιναρίων Μη Γραμμικών Συστημάτων