Τα Σεμινάρια Μη Γραμμικών Συστημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2015 - 16 αρχίζουν αυτή την εβδομάδα με την παρουσίαση που ανακοινώνεται πιο κάτω. Τα Σεμινάρια αυτά έχουν εισαγωγικό χαρακτήρα και γίνονται με στόχο την ενημέρωση σε σύγχρονα θέματα Μη Γραμμικής Επιστήμης και Πολυπλοκότητας. Νέοι ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές όλων των Τμημάτων της Σχολής Φυσικών Επιστημών και της Πολυτεχνικής Σχολής που ενδιαφέρονται καλούνται να τα παρακολουθήσουν και να παρουσιάσουν ομιλία τους μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο Καθηγητή των σεμιναρίων.

Χώρος: Αίθουσα Σεμιναρίων 342 Κτήριο Μαθ./Βιολ.
Χρόνος: 6 – 7:30 μ.μ. Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου, 2015
Τίτλος: "Μηχανικά και Βιολογικά Πλέγματα Ταλαντωτών: Ο Ρόλος των Αλληλεπιδράσεων Μακράς Εμβέλειας"
Ομιλητής: Τάσος Μπούντης, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Περίληψη

Τα τελευταία 60 χρόνια μάθαμε πολλά για τη δυναμική 1–διάστατων σωματιδιακών πλεγμάτων της Χαμιλτώνιας Μηχανικής, υπό την παρουσία αλληλεπιδράσεων βραχείας εμβέλειας. Πρόσφατα όμως, με την εισαγωγή αλληλεπιδράσεων μακράς εμβέλειας, ευρέως αποδεκτές έννοιες που αφορούν στο χάος και τη μετάβαση στη θερμική ισορροπία, αμφισβητήθηκαν μέσω της ανακάλυψης «μετά-ευσταθών» ασθενώς χαοτικών καταστάσεων μεγάλης διάρκειας. Από την άλλη μεριά, όταν αλληλεπιδράσεις μακράς εμβέλειας εισήχθησαν σε συστήματα βιολογικών ταλαντωτών, αναπτύχθηκε η θεωρία συγχρονισμού φασικών ταλαντωτών του Kuramoto, ενώ πιο πρόσφατα η ερευνητική μας ομάδα μελέτησε ρεαλιστικά μοντέλα νευρωνικών δικτύων τύπου Hindmarsh – Rose. Στα μοντέλα αυτά, ανακαλύφθηκαν εξαιρετικά ενδιαφέροντα φαινόμενα συνύπαρξης σύγχρονων και ασύγχρονων ταλαντώσεων που ονομάζονται «χίμαιρες». Τα φαινόμενα αυτά τώρα μελετώνται σε πραγματικά νευρωνικά δίκτυα που απαντώνται σε απλούς ζώντες οργανισμούς όπως ο σκώληκας C. elegans.

Τ. Μπούντης, Καθηγητής και Μ. Μπουντουρίδης, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών
Υπεύθυνοι Σεμιναρίων Μη Γραμμικών Συστημάτων