Το πρόγραμμα της Ημερίδας Γεωμετρίας 12-10-15 έχει αναρτηθεί στο σύνδεσμο http://www.math.upatras.gr/~arvanito/geomday2015/