Εργαστήριο Η/Υ & Εφαρμογών

Από σήμερα 20/06/2014 γίνεται αυτόματη προώθηση των emails των ηλεκτρονικών λιστών του Παν. Πατρών [TOVIMA] & [ANNOUNCES] σε όλους τους προπτυχιακούς & μεταπτυχιακούς χρήστες του Τμήματος Μαθηματικών.
Τα emails αυτά τοποθετούνται με αυτόματο τρόπο σε φακέλλους στην ηλεκτρονική σας αλληλογραφία, τους οποίους μπορείτε να δείτε κάνοντας σύνδεση απο το WebMail.
Δημιουργήθηκε επίσης ο φάκελλος Math-Lists για την αυτόματη τοποθέτηση των emails απο τις ηλ. λίστες του Τμήματος Μαθηματικών.
Σχετικοί Φάκελλοι : ToVima, Announces-UoP, Math-Lists

Σημείωση: Δεν απαιτείται καμία άλλη ενέργεια απο τους Χρήστες