Αύριο τρίτη 17/06 θα γίνει η επισκευή των Ups απο εξ. συνεργείο. απο τις 10:00 ~17:00 ενδεχομένως να γίνουν διακοπές ρεύματος προκειμένου να γίνει η επισκευή και να ελεγθεί η καλή λειτουργία τους.