Όσοι μετ/κοί φοιτητές έχουν επικουρικό έργο στο τρέχων εξαμενο καλούνται άμεσα να αποκτήσουν λογαριασμό στο my.math προκειμένου να μπορούν να αναρτούν ενημερώσεις σχετικά με τα μαθήματα που τους έχουν ανατεθεί.
Οι λογαριασμοί δίνονται απο το γραφείο Β/Μ 0.37