Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια προγραμματισμένης συντήρησης στους υποσταθμούς Α4 και Α5 θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτροδότησης το Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2017 από 07:30 έως 14:00 στα πιο κάτω κτίρια:

Βιολογίας -€“ Μαθηματικών
Χημικών Μηχανικών
Πολιτικών Μηχανικών
Κεντρικής Βιβλιοθήκης
Τμήματος Ιατρικής (Προκλινικά β€“ Κλινικά)
Αμφιθέατρα Ιατρικής

Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια της διακοπής όλοι οι ρευματοφόροι αγωγοί θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται υπό τάση και ότι ΔΕΝ θα υπάρξει διακοπή στην ηλεκτροδότηση των παροχών που τροφοδοτούναι απο το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος.