Το Eclass του Τμήματος Μαθηματικών είναι εκτός λειτουργίας για λόγους αναβάθμισης του Λογισμικού. Οι ενέργειες αναβάθμισης θα έχουν ολοκληρωθεί κατά τις 23:00 σήμερα.