Εργαστήριο Η/Υ & Εφαρμογών

Αύριο 29/08/2014 θα γίνει προγραμματισμένη αντικατάσταση μπαταριών στα κεντρικά UPS του Τμήματος απο εξ. συνεργείο. Αναλόγως του τρέχοντος φορτίου κατανάλωσης πιθανόν να σημειωθούν διακοπές στην τροφοδοσία των γραμμών απο τα UPS.

H διαδικασία θα ξεκινήσει στις 10:30 πμ και προβλέπεται να περατωθεί στις 14:00 μμ. Το διάστημα αυτό οι γραμμές θα πρέπει να θεωρούνται απο τους χρήστες ότι τρο φοδο τούνται αδιαλλείπτως προς αποφυγή ατυχημάτων.