Σας ενημερώνουμε ότι οι εκλογές του Συλλόγου ΕΤΕΠ για την ανάδειξη Δ.Σ. και εκπροσώπων για το Συνέδριο, θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 27-5-2015, και ώρες 11.00-14.00, στα Γραφεία του Συλλόγου.
Κατάθεση υποψηφιοτήτων θα γίνεται στα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, μέχρι την ΤΡΙΤΗ 26-5-2015 και ώρα 12.00 π.μ.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, Tηλ.: 2610969318, Εmail: biblioph@upatras.gr
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ, Τηλ.: 2610997379 & 2610997424 Εmail: dany@math.upatras.gr
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΠΕΡΤΣΟΥΚΛΗ, Τηλ.: 2610969900, Email: bertsukl@upatras.gr