Συνάδελφοι,

Καλείσθε σε Γ.Σ. του Συλλόγου ΕΤΕΠ, την Παρασκευή 3/10/2014, ώρα 9.00 , στα γραφεία του Συλλόγου με θέματα:

1) Ανακοινώσεις
2) Ενημέρωση
3) Προκήρυξη Εκλογών για ανάδειξη Εκπροώπου μας στη Σύγκλητο.

Συνάδελφοι, η παρουσία σας είναι απαραίτητη.

Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος
Χρυσάνθη Γκαρτζώνη

Η Γεν. Γραμματέας
Έλλη Κεφάλα