Κατά την διαδικασία εγγραφής στην παλτφόρμα (eclass.math.upatras.gr) αποφύγετε την χρήση εξωτ. παρόχων υπηρεσιών email. Ειδικά με το hotmail.com έχουν παρουσιαστεί πλείστα προβλήματα στην διαδικασία επιβεβαίωσης της εγγραφής σας στην πλατφόρμα. Χρησιμοποιήστε το email της Σχολής (πχ user@student.math.upatras.gr) ή του Παν. Πατρών (px user@upnet.gr) που σας έχει δοθεί.