Το καλοκαίρι θα διεξαχθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης το ακόλουθο Θερινό Σχολείο:

https://general-relativity-fluids-sc....gr/index.html

Το σχολείο απευθύνεται πρωτίστως σε υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές.