Οι πληροφορίες για το σχετικό συνέδριο βρίσκονται εδω

http://geometry.inrne.bas.bg/conference/