Το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, διοργανώνει στις 24-25 Μαΐου το 3o Συνέδριο Νέων Ερευνητών στους ακόλουθους Κλάδους της Μαθηματικής Επιστήμης:
Ανάλυση, Άλγεβρα, Γεωμετρία, Πιθανότητες, Στατιστική, Επιχειρησιακή Έρευνα,
Αριθμητική Ανάλυση, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Θεωρητική Πληροφορική
.
Το Συνέδριο απευθύνεται σε νέους ερευνητές της μαθηματικής επιστήμης, κατόχους Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, Υποψήφιους Διδάκτορες και Διδάκτορες της τελευταίας επταετίας. Στόχος του Συνεδρίου είναι να δοθεί το βήμα στους νέους ερευνητές να παρουσιάσουν τα ερευνητικά τους αποτελέσματα, να ενημερωθούν για τα ερευνητικά αποτελέσματα των συναδέλφων τους, να αλληλεπιδράσουν, να συζητήσουν, να ανταλλάξουν απόψεις με νέους αλλά και έμπειρους ερευνητές ή ακόμη να θέσουν τα θεμέλια μιας πιθανής μελλοντικής συνεργασίας. Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και η συμμετοχή σ' αυτό δεν απαιτεί έξοδα εγγραφής. Οι παρουσιάσεις θα είναι διάρκειας περίπου 25 λεπτών.
Θα καταβληθεί προσπάθεια από την Οργανωτική Επιτροπή ώστε να καλυφθούν κάποιες από τις δαπάνες σχετικές με τη διατροφή των συμμετεχόντων.
Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο: https://yrmath3.conf.uoi.gr/?lang=el