Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Τμήμα που μου έδωσε την δυνατότητα να βρίσκομαι αυτή την εβδομάδα στο συνεδριακό κέντρο CIRM στο Luminy στην Γαλλία. Έχω την τιμή και την δυνατότητα να παρακολουθήσω ομιλίες πολύ υψηλού επιπέδου από ερευνητές διεθνούς φήμης διαφόρων εθνικοτήτων.
Αν για κάποιον είναι ενδιαφέρουσα η έννοια της καθολικότητας και του χάους από την μεριά της Μιγαδικής Ανάλυσης, της Συναρτησιακής Ανάλυσης και της Θεωρίας Αριθμών μπορεί να επισκεφτεί τον σύνδεσμο:

https://conferences.cirm-math.fr/2911.html