Σας ενημερώνουμε πως το καλοκαίρι θα διεξαχθεί στο Τμήμα μας ένα συνέδριο με τίτλο "1st Analytic Number Theory & Automorphic Forms Conference in Patras", από τις 17 μέχρι τις 21 Ιουλίου.

Η ιστοσελίδα του συνεδρίου βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://sites.google.com/view/nt-patra/home

Το εύρος των ομιλιών θα εκτείνεται από την κλασική αναλυτική θεωρία αριθμών έως την θεωρία των αυτομορφικών αναπαραστάσεων.

Με εκτίμηση,

Δημήτρης Χατζάκος