Στον παρακάτω σύνδεσμο βρίσκονται πληροφορίες για μεταπτυχιακό σεμινάριο στη Γεωμετρία και Τοπολογία Ομογενών Χώρων, 20-25/11/22, στο Συνεδριακό Κέντρο Banach (Πολωνία) με διοργάνωση από το Ινστιτούτο Oberwolfach (Γερμανία).

https://www.mfo.de/occasion/2247c/www_view