Σε συνέχεια προηγούμενης ανάρτησης, στο παρακάτω link (https://link.springer.com/book/10.10...30-91825-5#toc) θα βρείτε τα πρακτικά του διεθνούς συνεδρίου ASMTA-EPEW 2021, που διοργανώνω από κοινού με τους:

Paolo Ballarini (University Paris-SaclayGif-sur-Yvette, France), Hind Castel (Telecom Sub ParisEvry, France), Mauro Iacono (Università degli studi della Campania LuigiVanvitelliCaserta, Italy), Tuan Phung-Duc (University of TsukubaTsukuba, Japan) και Joris Walraevens (Ghent UniversityGent, Belgium), στο διάστημα 9-10/12/2021 και 13-14/12/2021 (Online event).
Τα πρακτικά του συνεδρίου δημοσιεύτηκαν στην σειρά του Springer, Lecture Notes in Computer Sciences.