Επιδοτούμενη θέση Υποψήφιου Διδάκτορα στο πεδίο της Επιχειρησιακής Έρευνας στο Ghent University, Dept. of Industrial Systems Engineering and Product Design, Ghent, Belgium. Πληροφορίες στο παρακάτω link:

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6550361786971901952/