Το Πρόγραμμα του 14ου Πανελληνίου Συνεδριου Γεωμετρίας βρίσκεται εδω

http://mathweb.aegean.gr/geometry2019/g/Program.html