Από 7 έως 11 Ιουλίου του 2018 θα πραγματοποιηθεί στην πόλη της Ναυπάκτου Διεθνές Συνέδριο Μαθηματικών στον Τομέα της ΤΟΠΟΛΟΓΙΑΣ με τίτλο "2018 Intrnational Conference on Topology and its Applications", July 7-11, Nafpaktos, Greece

Σας ενημερώνουμε ότι:

1. Η ιστοσελίδα του συνεδρίου είναι: http://www.lepantotopology.gr/

2. To Poster του συνεδρίου είναι: http://www.lepantotopology.gr/?secti...language=en_US

3. Η λίστα με τους συμμετέχοντες είναι: http://www.lepantotopology.gr/?secti...language=en_US

4. Οι ερευνητικές εργασίες του συνεδρίου θα δημοσιευτούν στο διεθνές περιοδικό Topology and its Applications (Elsevier): http://www.lepantotopology.gr/?secti...language=en_US

5. Το συνέδριο είναι συνέχεια των παρακάτω διεθνών συνεδρίων (βλέπε http://www.lepantotopology.gr/?secti...language=en_US)

(Α) 2006 International Conference on Topology and its Applications, June 23-26, 2006, Aegion, Greece.
The Proceedings of the Aegion Conference are published in the journal Topology and its Applications (Elsevier), Volume 155, Issues 17-18 (see the website http://www.sciencedirect.com/science...8641/155/17-18)
(Β) 2010 International Conference on Topology and its Applications, June 26-30, 2010,Nafpaktos, Greece.
The Proceedings of the Nafpaktos Conference are published in the journal Topology and its Applications (Elsevier), Volume 159, Issue 7, Pages 1655-2020 (15 April 2012) (see the website http://www.sciencedirect.com/science...01668641/159/7)
(C) 2014 International Conference on Topology and its Applications, July 3-7, 2014, Nafpaktos, Greece.
The Proceedings of the Nafpaktos Conference are published in the journal Topology and its Applications (Elsevier), Volume 201, Pages 1-462 (15 March 2016) (see the website http://www.sciencedirect.com/science...l/01668641/201)

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του Διεθνούς Συνεδρίου

Καθηγητής Δημήτρης Γεωργίου
Ομότιμος Καθηγητής Σταύρος Ηλιάδης