Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου, ώρα 20.30, ομιλητής θα είναι ο Μαθηματικός και Συγγραφέας, κ. Στέλιος Μαρίνης.

Θέμα : Η Ελληνική Γλώσσα και η διδασκαλία των Μαθηματικών στην δευτεροβάθμια Εκπαίδευση .

Οι ομιλίες γίνονται στα γραφεία του Παραρτήματος Καποδιστρίου 52.