Το συνέδριο διεξάγεται 15-19/12/17 στο ΕΚΠΑ και οι πληροφορίες βρίσκονται παρακάτω.

http://users.uoa.gr/~apgiannop/Analysis_2017/