Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία το (τρίτο κατα σειρά) διεθνές συνέδριο μαθηματικών με τίτλο: 2014 International Conference on Topology and its Applications, July 3-7, Nafpaktos, Greece

Στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις υπάρχει:

Η λίστα των participants (http://www.lepantotopology.gr/?secti...language=en_US)

Το πρόγραμμα διαλέξεων του συνεδρίου (http://www.lepantotopology.gr/?secti...language=en_US)

Το βιβλίο των Abstracts του συνεδρίου (http://www.lepantotopology.gr/?secti...language=en_US)

Πληροφορίες για τα πρακτικά του συνεδρίου (http://www.lepantotopology.gr/?secti...language=en_US)

Φωτογραφικό υλικό (Photo Gallery) των participants από τις ημέρες διεξαγωγής του συνεδρίου (http://www.lepantotopology.gr/?secti...language=en_US)

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του συνεδρίου

Σταύρος Ηλιάδης
Ομότιμος Καθηγητής

Δημήτρης Γεωργίου
Αναπληρωτής Καθηγητής