PDA

View Full Version : ΠΜΣ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσηςeutuxia
30-07-2015, 11:52
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
https://my.math.upatras.gr/img/UoP.png
Το νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης παρέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης – Master in Education (ΦΕΚ 990/τ.ΒΒ΄/28-5-2015). Το Δίπλωμα αυτό εξασφαλίζει παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια για τον διπλωματούχο και σε αυτό αναγράφεται η θεματική περιοχή της Διπλωματικής Εργασίας του φοιτητή. Η διάρκεια σπουδών είναι τέσσερα (4) εξάμηνα και η φοίτηση είναι υποχρεωτική.

Απονεμόμενος τίτλος
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης
Εισακτέοι

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ για την απόκτηση ΜΔΕ ορίζεται κατΆ ανώτατο όριο σε είκοσι(20) ανά έτος.

Προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στη διαδικασία επιλογής:
Απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. είναι οι εξής:
(α) Οι υποψήφιοι για το ΠΜΣ του Τμήματος πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ημεδαπής, καθώς και αντίστοιχων αναγνωρισμένων από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ τίτλων Τμημάτων της αλλοδαπής.
(β) Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους, οι οποίοι κατέχουν πτυχίο ΑΕΙ ισότιμο με εκείνο των ελληνικών ΑΕΙ, απαιτείται πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας, το οποίο απονέμεται από δημόσιους εξουσιοδοτημένους φορείς.
(γ) Οι επί πτυχίω φοιτητές έχουν δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας στο ΠΜΣ με την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν την ημερομηνία των γραπτών εισαγωγικών εξετάσεων του προγράμματος . Οι υποψήφιοι αυτοί θα πρέπει να καταθέσουν βεβαίωση ολοκλήρωσης των σπουδών τους στη γραμματεία του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Πατρών έως την ημερομηνία των γραπτών εξετάσεων.
Διαδικασία επιλογής των υποψηφίων
Η διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών περιλαμβάνει Α) υποβολή της υποψηφιότητας, Β)γραπτές εξετάσεις και Γ) συνέντευξη.

Α. Υποβολή Υποψηφιότητας
Οι υποψήφιοι για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα πρέπει να κατεβάσουν την αίτηση υποψηφιότητας από το σύνδεσμο: http://www.elemedu.upatras.gr/index.php/pms2015
Στη συνέχεια πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm# έως τις 13-9-2015 τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Τη συμπληρωμένη αίτηση υποψηφιότητας
2. Βιογραφικό σημείωμα τύπου EUROPASS (τροποποιημένη μορφή του βιογραφικού σημειώματος EUROPASS για τις ανάγκες υποψηφιότητας στο ΠΜΣ)
3. Αντίγραφο πτυχίου (σε περίπτωση πτυχίου αλλοδαπής, απαιτείται και η επίσημη αναγνώριση από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ)
4. Αναλυτική βαθμολογία πτυχίου (με ακριβή μέσο όρο)
5. Λοιπούς τίτλους σπουδών (σε περίπτωση τίτλου αλλοδαπής, απαιτείται και η επίσημη αναγνώριση από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ)
6. Επίσημα αναγνωρισμένο πιστοποιητικό ξένης γλώσσας
7. Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους απαιτείται το πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Β2 σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Φ152/Β6/1504/30-5-2001-(ΦΕΚ 659/τ.ΒΒ΄)
8. Επιστημονικά δημοσιεύματα σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων (εάν υπάρχουν)
9. Την πτυχιακή τους εργασία (στην περίπτωση εκπόνησης κατά την διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών)
10. Δύο συστατικές επιστολές γραμμένες σε επίσημο επιστολόχαρτο του πανεπιστημίου/οργανισμού/ιδρύματος
11. Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας σε τομείς σχετικούς με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (αν υπάρχουν).
12. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας

Β. Γραπτές εξετάσεις: Στις γραπτές εξετάσεις αξιολογούνται οι δεξιότητες των υποψηφίων στην κριτική ανάλυση επιστημονικού κειμένου στην αγγλική γλώσσα, το οποίο άπτεται των Επιστημών της Εκπαίδευσης καθώς και η γνώση της αγγλικής γλώσσας η οποία οφείλει να είναι υψηλή (επιπέδου Advance/Proficiency). Συγκεκριμένα, το κείμενο που θα δοθεί για κριτική ανάλυση στους υποψηφίους θα αναφέρεται σε εισαγωγικά θέματα που αφορούν στις επιστήμες τις εκπαίδευσης (Introduction to Education – historical and philosophical foundations in the science of education, current issues in education et.c. ). Οι υποψήφιοι θα κληθούν να αναλύσουν το αγγλικό κείμενο στην ελληνική γλώσσα.
Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται κατά το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου 2015. Ακολουθείται η διαδικασία των κατατακτηρίων εξετάσεων και τα γραπτά βαθμολογούνται με κλίμακα 1-20, αλλά με βάση το 12. Η γραμματεία του ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών ανακοινώνει την ημερομηνία των εξετάσεων ενημερώνοντας τους υποψηφίους μέσω της ιστοσελίδας του ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών και με δελτίο τύπου τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων.
Τα ονόματα των επιτυχόντων στις γραπτές εξετάσεις θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών.

Γ. Συνέντευξη: Οι επιτυχόντες στις γραπτές εξετάσεις καλούνται από τη γραμματεία σε συνέντευξη εντός μιας εβδομάδας μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
Για την τελική κατάταξη και επιλογή συνεκτιμώνται τα στοιχεία του φακέλου και συγκεκριμένα:
• Βαθμός πτυχίου
• Βαθμός και συνάφεια της πτυχιακής εργασίας με το αντικείμενο ΜΔΕ
• Αυξημένη γλωσσομάθεια
• Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά
• Ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία, συστατικές επιστολές
• Συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες, επιμορφώσεις, μετεκπαιδεύσεις

Η αξιολόγηση των υποψηφίων διενεργείται από πενταμελή εξεταστική επιτροπή η οποία ορίζεται για το σκοπό αυτό από τη ΓΣΕΣ του ΠΤΔΕ.
Ο τελικός κατάλογος με τα ονόματα των επιτυχόντων ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών.
Δίδακτρα
Τα δίδακτρα ορίζονται σε 2.000 ευρώ. Επιμερίζονται ανάλογα με τον αριθμό των μαθημάτων ανά εξάμηνο και το αντίστοιχο ποσό καταβάλλεται κατά την έναρξη κάθε εξαμήνου.

Υποτροφίες
Δίνονται υποτροφίες σε αριθμό φοιτητών ίσο με το 20% του συνόλου των εισαχθέντων (4 φοιτητές κατΆ ανώτατο όριο)). Οι υπότροφοι απαλλάσσονται από τα δίδακτρα και είναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν επικουρικό έργο στο Τμήμα με συγκεκριμένο ωράριο το οποίο ορίζεται από τη Γ. Σ. Ειδικής Σύνθεσης και επιβλέπεται από τα αρμόδια μέλη ΔΕΠ του ΠΤΔΕ.
Οι 2 από τις 4 υποτροφίες δίνονται σε αριστούχους πτυχιούχους του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Πατρών του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 με βάση το βαθμό πτυχίου και με την προϋπόθεση ότι πληρούν οικονομικά κριτήρια. Οι άλλες 2 δίνονται στους πρωτεύσαντες στις εισαγωγικές εξετάσεις με βάση οικονομικά κριτήρια. Η υποτροφία αυτή ισχύει για ένα εξάμηνο. Για τα υπόλοιπα εξάμηνα, η υποτροφία θα δίνεται στους 4 φοιτητές με την καλύτερη επίδοση στο προηγούμενο εξάμηνο και με την προϋπόθεση ότι πληρούν οικονομικά κριτήρια.
Επικοινωνία και πληροφορίες στη Γραμματεία του ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών στην ηλεκτρονική διεύθυνση pmsptde@upatras.gr