PDA

View Full Version : Κατάργηση Yποχρέωσης Υποβολής Πρωτοτύπων ή επικυρωμένων Αντιγράφων Εγγράφων που Υποβάλλονταιeutuxia
20-05-2015, 10:22
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
https://my.math.upatras.gr/img/UoP.png
Στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, http://et.diavgeia.gov.gr/ μπορείτε να αναζητήσετε την εγκύκλιο με ΑΔΑ: ΨΡ6Φ465ΦΘΕ-ΥΚΨ και με αριθμ. πρωτ. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/ΤΣΠΕΑΔ/φ.15/οικ.13033/05-05-2015 του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που υποβάλλονται στο Δημόσιο (άρθρο 1 του Ν. 4250/2014) – Διενέργεια Δειγματοληπτικού Ελέγχου».