PDA

View Full Version : Ένταξη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩeutuxia
05-07-2018, 13:24
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
https://my.math.upatras.gr/img/xUoP.png.pagespeed.ic.nEnOOh4et9.png
Αξιότιμα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας,
Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η με ΑΠ ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 2210/28-06-2018 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Έρευνας & Τεχνολογίας με θέμα: Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΡΕΥΝ٠– ΔΗΜΙΟΥΡΓ٠– ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με Κωδικό ΟΠΣ 2076 και αφορά στην οριστική απόφαση ένταξης αφορά σε επιπλέον ενενήντα πέντε (95) ερευνητικά έργα/πράξεις (εκ των οποίων 81 ερευνητικά έργα της Παρέμβασης ΙΙ «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς»).
Οι δικαιούχοι των ενενήντα πέντε (95) ερευνητικών έργων/πράξεων, τα οποία εντάσσονται με την παρούσα Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης, δύνανται να υποβάλουν ένσταση κατά της ανωτέρω απόφασης, που θα εξεταστούν σύμφωνα με την ενότητα Ι.1.10.4 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης.
Ο επιστημονικός υπεύθυνος ή ο συντονιστής (ο οποίος είναι και υπεύθυνος για την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ των εν λόγω 95 ερευνητικών έργων) έχει δικαίωμα άπαξ υποβολής ένστασης, ηλεκτρονικά (μέσω ΠΣΚΕ) προς την ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ, κατά της απόφασης απόρριψης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της έκδοσης της απόφασης απόρριψης, δηλαδή μέχρι την 18.07.2018. Οποιαδήποτε ένσταση υποβληθεί μετά την ανωτέρω ημερομηνία θα απορρίπτεται ως εκπρόθεσμη.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ (http://www.gsrt.gr/Financing/Files/ContentFiles20523/%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A6%CE%91%CE%A3%CE%97 %CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%97%CE%A3_%CE%A9% CE%A0%CE%A5%CE%994653%CE%A0%CE%A3-%CE%9A%CE%9B%CE%9E.pdf)

Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών
Μονάδα Έρευνας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
Κτήριο Α', Αίθριο 1ου ορόφου, Γραφείο Α.109
Τηλέφωνο: 2610 96 9056 – 9042 – 9057 & 99 7947
Ηλεκτρ. ταχυδρ. Μονάδας: researchsup@upatras.gr