PDA

View Full Version : Διαδικασία Αιτήσεων Ορκωμοσίαςeutuxia
25-06-2018, 10:27
Η προσεχής ορκωμοσία των προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματός μας, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25 Ιουλίου 2018 και ώρες 12:00 και 13:30 στο Αμφιθέατρο ΑΑ' κτιρίου Διοίκησης - Πρυτανεία. Θα ακολουθήσει με νεώτερη ανακοίνωση, ονομαστική λίστα των συμμετεχόντων ανά γκρούπ.

Παρακαλούνται οι κκ. φοιτητές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους για τη λήψη του Πτυχίου Μαθηματικών από το Πανεπιστήμιο Πατρών, (έχει περαστεί δηλαδή ηλεκτρονικά στην καρτέλα τους ΚΑΙ ο τελευταίος τους βαθμός), να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά για την ορκωμοσία τους:


Συμπληρωμένη την επισυναπτόμενη στο παρόν μήνυμα Αίτηση Ορκωμοσίας.


Συμπληρωμένη την επισυναπτόμενη στο παρόν μήνυμα Υπεύθυνη Δήλωση κυκλώνοντας τα νούμερα 1-7 εφόσον ισχύει το κείμενο που αναγράφεται σε κάθε νούμερο.


Ακαδημαϊκή Ταυτότητα (πάσο).


ΠΡΟΣΟΧΗ:

Σε περίπτωση απώλειας της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (πάσο) ο φοιτητής θα πρέπει να κυκλώσει το νο. 5 στην Υπεύθυνη Δήλωση. Εάν ο φοιτητής δεν έχει παραλάβει ποτέ Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, αρκεί να κυκλώσει το νο. 4 στην Υπεύθυνη Δήλωση.

Ο φοιτητής θα πρέπει να παραδώσει το Βιβλιάριο Υγείας εφόσον έχει εκδοθεί απο το Τμήμα. Εάν δεν έχει εκδόσει/παραλάβει ποτέ Βιβλιάριο Υγείας απο το Τμήμα, αρκεί να κυκλώσει το νο. 3 στην Υπεύθυνη Δήλωση.

Ο φοιτητής θα πρέπει να προσκομίσει Βεβαίωση από τη Φοιτητική Λέσχη διακοπής σίτισης ή/και παράδοσης δωματίου. Εάν δεν έχει ειδική ταυτότητα δωρεάν σίτισης για το τρέχον ακαδ. έτος αρκεί να κυκλώσει το νο 1 στην Υπεύθυνη Δήλωση. Επίσης αν δεν διαθετει δωμάτιο στη φοιτητική εστία αρκεί να κυκλώσει το νο. 2 στην Υπεύθυνη Δήλωση.

Ο φοιτητής θα πρέπει να κυκλώνει ΚΑΙ τα νούμερα 6 και 7 στην Υπεύθυνη Δήλωση.

Φοιτητής ο οποίος έχει παρακολουθήσει επιτυχώς περισσότερα μαθήματα επιλογής από όσα απαιτούνται στο κατά το πρόγραμμα σπουδών ελάχιστο αριθμό για τη λήψη του πτυχίου, οφείλει να υποδείξει, στην ίδια υπεύθυνη δήλωση, τα μαθήματα των οποίων η βαθμολογία δεν θα συνυπολογιστεί στην εξαγωγή του βαθμού πτυχίου, δοθέντος ότι το σύνολο των μαθημάτων από τα οποία προκύπτει ο βαθμός πληροί τα κριτήρια απονομής πτυχίου. Συγκεκριμένα κάτω απο το νούμερο 7 στην υπεύθυνη δήλωση, συμπληρώνεται η φράση «Δεν επιθυμώ να υπολογιστούν στον βαθμό του πτυχίου μου τα μαθήματα: <<καταγράφονται τα μαθήματα>>

Παρακαλούνται οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την κάλυψη κάποιας Κατεύθυνσης σύμφωνα με τις Μεταβατικές Διατάξεις, να το αναγράφουν μέσα σε παρένθεση δίπλα απο τον τίτλο της Κατεύθυνσης στην αίτηση ορκωμοσίας. Π.Χ Θεωρητικών Μαθηματικών (σύμφωνα με τις Μεταβατικές Διατάξεις 2017-2018).

Οι φοιτητές οι οποίοι δεν επιθυμούν (ή δεν δύνανται) να λάβουν μέρος στην προσεχή τελετή Ορκωμοσίας, πρέπει επίσης να προχωρήσουν στις ανωτέρω ενέργειες, προκειμένου να τους χορηγηθεί "Πιστοποιητικό Περάτωσης Σπουδών".

Δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός για την κατάθεση της αίτησης ορκωμοσίας. Η αίτηση μπορεί να κατατίθεται απο την Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018 οποιαδήποτε στιγμή μέσα στο χρόνο. Αν η αίτηση κατατεθεί τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες πριν την προγραμματισμένη ορκωμοσία, ο φοιτητής θα συμμετάσχει σε αυτήν. Σε αντίθετη περίπτωση ο φοιτητής θα συμμετάσχει αυτόματα στην επόμενη ορκωμοσία χωρίς να χρειαστεί να προβεί σε καμία επιπλέον ενέργεια.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Στην περίπτωση που ο φοιτητής δεν βρίσκεται στην Πάτρα προκειμένου να καταθέσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα πρέπει:

1. Να κατεβάσει τα έντυπα που επισυνάπτονται στην παρούσα ανακοίνωση,
2. να τα συμπληρώσει σύμφωνα με την διαδικασία που αναφέρεται παραπάνω,
3. να τα σκανάρει/φωτογραφίσει και
4. να τα αποστείλει στο μέηλ: eutuxia@math.upatras.gr.

Θα πραγματοποιηθεί ο έλεγχος απο τη Γραμματεία και στη συνέχεια ο φοιτητής θα λάβει μέηλ επιβεβαίωσης ότι όλα ειναι σωστά.

Στη συνέχεια θα πρέπει ο φοιτητής να αποστείλει με κούριερ στη Γραμματεία τα πρωτότυπα έντυπα και το πάσο (εφόσον υπάρχει).

Τέλος ενημερώνουμε τους προς ορκωμοσία φοιτητές, ότι σύμφωνα με την αρ. 132/01.03.2018 απόφαση της Συγκλήτου, η ημερομηνία κτήσης του πτυχίου (ημερομηνία οριστικοποίησης των βαθμολογίων όλων των μαθημάτων) θα είναι κοινή για τους φοιτητές του Τμήματος που παίρνουν πτυχίο στο τέλος της ίδιας εξεταστικής περιόδου. Ως εκ τούτου δεν θα υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικών περάτωσης πριν την ημερομηνία ορκωμοσίας. Όλοι οι προς ορκωμοσία φοιτητές θα παραλαμβάνουν τα πιστοποιητικά τους την ημέρα της ορκωμοσίας τους μαζί με το πτυχίο τους.