PDA

View Full Version : Π.Μ.Σ. Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρώνeutuxia
06-07-2017, 13:31
Το Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 για απόκτηση ΜΔΕ.
Οι μεταπτυχιακές σπουδές που οργανώνει το Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών στοχεύουν: (α) στην παροχή εξειδικευμένης επιστημονικής γνώσης σχετικής με τις σύγχρονες τάσεις της επιστήμης και της τεχνολογίας, (β) στην περαιτέρω προώθηση της επιστήμης και την επίτευξη υψηλής ποιότητας πρωτότυπων ερευνητικών αποτελεσμάτων και (γ) στην απόκτηση εμπειρίας για τη μεθοδολογική διεκπεραίωση της ερευνητικής δραστηριότητας.
Το πρόγραμμα οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών στις κατευθύνσεις:
 Σχεδιασμός και Παραγωγή
 Ενεργειακά Συστήματα
 Διοίκηση Τεχνολογικών Συστημάτων
 Υπολογιστική και Πειραματική Μηχανική και Προηγμένα Υλικά.
Για τη χορήγηση του ΜΔΕ απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε έξι εξαμηνιαία μαθήματα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και η εκπόνηση και επιτυχής παρουσίαση επιστημονικής Μεταπτυχιακής Εργασίας. Ο κατάλογος των μεταπτυχιακών μαθημάτων περιέχεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Τμήματος, στην διεύθυνση:
http://www.mead.upatras.gr/lang_el/page/postgrad_courses_list
Η διάρκεια σπουδών για το ΜΔΕ είναι δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Ο αριθμός εισακτέων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι είκοσι πέντε (25).
Αιτήσεις για ένταξη στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορούν να υποβάλλουν:
 Διπλωματούχοι τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Αεροναυπηγών Μηχανικών, Ναυπηγών Μηχανικών καθώς και διπλωματούχοι άλλων τμημάτων μηχανικών πανεπιστημίων ή πολυτεχνείων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής
 Πτυχιούχοι τμημάτων σχολών θετικών επιστημών πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής
 Πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ αντικειμένων συναφών με αυτό του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
 Φοιτητές στο τελευταίο έτος σπουδών των ανωτέρω τμημάτων. Η αποδοχή υποψηφίων της κατηγορίας αυτής τελεί υπό την αίρεση αποδεδειγμένης ολοκλήρωσης των υποχρεώσεων για την απονομή του διπλώματος ή του πτυχίου μέχρι την έναρξη του πρώτου διδακτικού εξαμήνου.
Για την κρίση για ένταξη στο ΠΣΜΔΕ απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά και έγγραφα:
 εμπρόθεσμη υποβολή αιτήσεως όπου θα αναφέρεται η προτιμούμενη κατεύθυνση ειδίκευσης
 αντίγραφα τίτλων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών (εφόσον υπάρχουν). Για τις περιπτώσεις τίτλων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, απαιτούνται οι αντίστοιχες βεβαιώσεις ισοτιμίας από τις αρμόδιες αρχές πιστοποίησης
 πιστοποιητικό(α) αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών
 πιστοποιητικό(α) αναλυτικής βαθμολογίας μεταπτυχιακών σπουδών (εφόσον υπάρχουν)
 τρεις (3) συστατικές επιστολές
 αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 σε περίπτωση αλλοδαπών φοιτητών, απαιτείται πιστοποιητικό επάρκειας γνώσης της ελληνικής γλώσσας από τις αρμόδιες γιΆ αυτό αρχές πιστοποίησης εκτός εάν τα μαθήματα του ΠΣΜΔΕ διδάσκονται στην Αγγλική γλώσσα

Τα κριτήρια για την ένταξη στο ΠΣΜΔΕ είναι τα παρακάτω:
 η συμβατότητα του(ων) πτυχίου(ων) του/της υποψηφίου με τα οριζόμενα στο άρθρο 5, εδάφιο 5.5 του Εσωτερικού Κανονισμού
 ο βαθμός πτυχίου ο οποίος θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του (6.5)
 τα έτη φοίτησης για την απόκτηση του πτυχίου
 η προηγούμενη επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία
 οι πιθανές επιστημονικές δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις
 οι συστάσεις που προκύπτουν από τις αντίστοιχες επιστολές
 η αξιολόγηση που θα προκύψει από την συνέντευξη του υποψηφίου
 τα αποτελέσματα των γραπτών ή/και προφορικών εξετάσεων που είναι δυνατόν να απαιτηθούν για την πληρέστερη αξιολόγηση των υποψηφίων

Η αξιολόγηση των αιτήσεων για εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνεται από ειδική επιτροπή και με κριτήρια που ορίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν από τις 10 Ιουλίου 2017 έως και τις 01 Σεπτεμβρίου 2017 το αργότερο στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση υποψηφιότητας, σε ειδικό έντυπο που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του τμήματος, στην διεύθυνση: http://www.mead.upatras.gr/lang_el/applications/post
2. Αντίγραφα τίτλων προπτυχιακών και, εφόσον υπάρχουν, μεταπτυχιακών σπουδών. Για τις περιπτώσεις τίτλων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, απαιτούνται οι αντίστοιχες βεβαιώσεις ισοτιμίας από τις αρμόδιες αρχές πιστοποίησης
3. Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών και, εφόσον υπάρχουν, μεταπτυχιακών σπουδών
4. Αποδεικτικά επαρκούς γνώσης ξένης(ων) γλώσσας(ων)
5. Περίληψη διπλωματικής / πτυχιακής εργασίας
6. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
7. Τρεις (3) συστατικές επιστολές
8. Γραπτή έκθεση όπου θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος επιθυµεί την εισαγωγή του στο Π.Μ.Σ και τους γενικότερους στόχους του (επιστημονικούς, επαγγελματικούς κλπ.)
9. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
10. Τρεις (3) έγχρωμες φωτογραφίες (με το επώνυμο γραμμένο στη πίσω όψη, μέσα σε φάκελο)
11. Υπεύθυνη δήλωση ότι όλα τα στοιχεία που περιέχονται στα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά είναι αληθή
Μετά από αρχική εξέταση των αιτήσεων, η Ειδική Επιτροπή θα επιλέξει τους υποψηφίους που θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη. Στη συνέντευξη εξετάζονται τόσο η επιστημονική και τεχνική κατάρτιση του υποψηφίου όσο και η έφεσή του για ερευνητική εργασία.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε τον Εσωτερικό Κανονισμό του Τμήματος, στην διεύθυνση:
http://www.mead.upatras.gr/lang_el/page/postgraduate/studies_regulation

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 01-09-2017
Τα παραπάνω είναι ήδη αναρτημένα στον ιστότοπο του Τμήματος στη διεύθυνση http://www.mead.upatras.gr/lang_el/page/postgraduate/student_issues

Υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, Καθηγητής κ. Δέντσορας Αργύρης, e-mail: dentsora@mech.upatras.gr .ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :
Πανεπιστήμιο Πατρών
Γραμματεία Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα
Τ.Κ. 26 504
THΛ: 2610 969404
FAX: 2610 997333
http://www.mead.upatras.gr
e-mail: secretar@mech.upatras.grο Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών

Καθηγητής Χ. Παπαδόπουλος