PDA

View Full Version : Νέο Πρόγραμμα E-learning σε Συνεργασία με το British Council: Professional English (IELTS)eutuxia
20-06-2017, 12:15
Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Πανεπιστημίου Πατρών (ΚΕΚ ΠΠ) ανακοινώνει την έναρξη του νέου προγράμματος εξ αποστάσεως Κατάρτισης (e-learning) Professional English σε συνεργασία με το British Council (https://www.britishcouncil.gr/?utm_source=universitypatras&utm_medium=kekpatras&utm_campaign=ielts_kekpatras) με προνομιακές παροχές για τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Πατρών.
Σε ποιους απευθύνεται

To πρόγραμμα σχεδιάστηκε μετά από σχετικό αίτημα αρμόδιων υπηρεσιών του Πανεπιστημίου και απευθύνεται σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του Πανεπιστημίου Πατρών οι οποίοι ενδιαφέρονται για την απόκτηση πιστοποίησης γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας για ακαδημαϊκές σπουδές καθώς και για εργασία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
Στόχος
Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση των Ακαδημαϊκών Αγγλικών των καταρτιζομένων στο Listening, Speaking, Writing and Reading και η προετοιμασία τους για την απόκτηση της πιστοποίησης IELTS (Academic).
Μεθοδολογία Εκπαίδευσης
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 208 ώρες εκπαίδευσης σε διάστημα 4 μηνών, οι οποίες αναλύονται ως εξής:
• 64 ώρες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με καθηγητή/τρια
• 120 ώρες ευέλικτης εξ αποστάσεως μελέτης μέσω υπολογιστή (e-learning)
• 24 ώρες προσομοίωσης εξέτασης (mock tests)
Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση με τον καθηγητή διεξάγεται μέσω επαγγελματικής πλατφόρμας σύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e-learning).
Η ευέλικτη εξ αποστάσεως μελέτη όπως και τα mock tests πραγματοποιούνται μέσω του επίσημου προγράμματος e-learning προετοιμασίας και εξάσκησης του British Council, Road to IELTS Full Version (https://www.britishcouncil.gr/exam/ielts/courses-resources/road-ielts?utm_source=universitypatras&utm_medium=kekpatras&utm_campaign=road_to_ielts_kekpatras).

Η διδασκαλία γίνεται από ειδικά εκπαιδευμένους διδάσκοντες. Τα μαθήματα ξεκινούν άμεσα μετά τη δημιουργία ομοιογενούς τμήματος. Τα τμήματα συμπληρώνονται με σειρά προτεραιότητας μετά την κατάταξη των συμμετεχόντων σε αρχικό επίπεδο γνώσεων.
Καινοτομία Εκπαίδευσης
Το πρόγραμμα αυτό είναι ένα από τα ελάχιστα διεθνώς που συνδυάζει την ευελιξία της πλήρους εξ αποστάσεως μάθησης (e-learning) με συνδυασμό
• συναντήσεων σε εικονική αίθουσα με καθηγητή και
• ατομική μελέτη, εκπόνηση εργασιών και επίλυση ασκήσεων ανά πάσα στιγμή μέσω υπολογιστή
Πιστοποίηση
Οι συμμετέχοντες στη δράση μπορούν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους με βάση το IELTS - International English Language Testing System (https://www.britishcouncil.gr/exam/ielts/why-take?utm_source=universitypatras&utm_medium=kekpatras&utm_campaign=ielts_kekpatras) αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ αλλά και από τα μεγαλύτερα Πανεπιστημιακά ιδρύματα και φορείς σε όλο τον κόσμο.
Πάνω από 10.000 οργανισμοί σε περισσότερες από 140 χώρες (https://www.britishcouncil.gr/exam/ielts/why-take?utm_source=universitypatras&utm_medium=kekpatras&utm_campaign=ielts_kekpatras) σε όλο τον κόσμο αποδέχονται το IELTS για σκοπούς εκπαίδευσης και εργασίας. Επίσης, οι εξετάσεις του IELTS είναι οι μοναδικές που γίνονται αποδεκτές για σκοπούς μετανάστευσης από όλες τις χώρες που απαιτούν σχετικές εξετάσεις.
Οι εξετάσεις του IELTS είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να αντιπροσωπεύουν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τα Αγγλικά και, μέσα σε λιγότερο από τρεις ώρες, θα αξιολογηθούν όλες οι δεξιότητες σας στην αγγλικά γλώσσα: κατανόηση προφορικού λόγου, κατανόηση γραπτού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου και παραγωγή προφορικού λόγου.
Συμβολή στο Κόστος
Κατάρτιση – συμμετοχή στο πρόγραμμα 500 ¤ (Ειδική προσφορά για εγγραφές ως τις 30/6: 420 ¤)
Πιστοποίηση IELTS: Αποκλειστικά όσοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα Professional English ΚΕΚ Παν/μίου Πατρών μπορούν να πάρουν μέρος στις εξετάσεις IELTS μέσω του British Council που θα πραγματοποιηθούν στο γνώριμο χώρο του Πανεπιστημίου Πατρών σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ειδικά για τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα Professional English.
Στο κόστος περιλαμβάνονται:
• Εκπαιδευτικές Σημειώσεις
• Πρόσβαση στο πρόγραμμα E-learning προετοιμασίας και εξάσκησης του British Council, Road to IELTS Full Version (https://www.britishcouncil.gr/exam/ielts/courses-resources/road-ielts?utm_source=universitypatras&utm_medium=kekpatras&utm_campaign=road_to_ielts_kekpatras).
Η καταβολή της συμβολής στα έξοδα της δράσης μπορεί να γίνει εξ ολοκλήρου ή τμηματικά σε 2 δόσεις, μία κατά την εγγραφή και μία στο μέσο του προγράμματος.
Τρόποι πληρωμής
Καταθέστε το κόστος συμμετοχής σε έναν από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών.
Στην αιτιολογία της κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός Ε093, το επίθετο και το όνομά σας.
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
229 54000232
IBAN GR60 0110 2290 0000 2295 4000 232
ALPHA BANK
534002001000029
IBAN GR11 0140 5340 5340 0200 1000 029
Σημείωση: Τυχόν έξοδα διατραπεζικών συναλλαγών βαρύνουν τον/την συμμέχοντα/ουσα.
Όροι Συμμετοχής - Υποχρεώσεις Καταρτιζομένων
1. Αποπληρωμή του συνόλου του κόστους συμμετοχής
2. Συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος
3. Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης στις δύο πρώτες εβδομάδες λειτουργίας του, το ΚΕΚ ΠΠ παρακρατά ακυρωτικό τέλος 25% του συνολικού κόστους συμμετοχής, ενώ σε περίπτωση ακύρωσης μετά το πέρας των δύο εβδομάδων το ΚΕΚ δικαιούται παρακράτησης του συνολικού ποσού του προγράμματος.
Ενέργειες Συμμετοχής
Για να συμμετάσχετε στη δράση, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
1. συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση συμμετοχής
http://bit.ly/upatras-eng-form2
2. Προβείτε στην κατάθεση της 1ης δόσης 280 ¤
3. Επικοινωνήστε μαζί μας για την συμμετοχή σας στην εξατομικευμένη διαδικασία εκτίμησης επιπέδου γνώσεων
4. Ολοκλήρωση Εγγραφής - Αποστολή Στοιχείων. Ακολούθως στείλτε μας ηλεκτρονικά τα στοιχεία της κατάθεσης (π.χ. τράπεζα, υποκατάστημα, ημερομηνία, κωδικός συναλλαγής) ή αντίγραφο (φωτογραφία) της απόδειξης καθώς και
--
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) Πανεπιστημίου Πατρών
Κτήριο Πρυτανείας, Ισόγειο, Ρίο Πατρών, 265 04
Τηλ. 2610-996639
Fax. 2610-996673
Email: kek@upatras.gr
Ιστοσελίδα: http://kek.upatras.gr/
Skype: upatrascve
Facebook: http://www.facebook.com/upatrascve
Twitter: https://twitter.com/upatrascve