PDA

View Full Version : Δ.Π.Μ.Σ. "Ολοκληρωμένα Συστήματα Υλικού και Λογισμικού - Ο.Σ.Υ.Λ."eutuxia
05-07-2016, 13:00
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» («Ο.Σ.Υ.Λ.»)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Τα Τμήματα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, προσφέρουν Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο αντικείμενο «Ολοκληρωμένα ΣυστήΒµατα Υλικού και Λογισμικού» («Ο.Σ.Υ.Λ.»). Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού αποφασίστηκε η προκήρυξη τριάντα (30) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017.
Το Δ.Π.Μ.Σ. – «Ο.Σ.Υ.Λ.» απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.). Η διάρ-κεια των σπουδών είναι από 1,5 έως 3 έτη.
Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει τον Οκτώβριο του 2016.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ
Το Δ.Π.Μ.Σ. – «Ο.Σ.Υ.Λ.» αφορά κυρίως ενσωματωμένα συστήματα, όπως, Ηλεκτρονικά συστήματα (ΒµPs, DSPs, ASICs, ASIPs, συστήματα σε chip, επαναδιατασσόΒµενες αρχιτεκτονικές) και το λογισμικό τους (π.χ. λειτουργικά συστήματα πραγματικού χρόνου, εφαρμογές, τεχνολογία λογισμικού) για τις τηλεπικοινωνίες και τη βιομηχανία.
Στο Δ.Π.Μ.Σ. – «Ο.Σ.Υ.Λ.» γίνονται δεκτοί κατόπιν επιτυχούς ανταπόκρισης στη διαδικασία επιλογής απόφοιτοι των Τμημάτων: Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Ηλεκτρολόγων / Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πληροφορικής και Φυσικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το δίπλωμα ή το πτυχίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α / Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., πτυχιούχοι Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων των Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα ληφθούν υπόψη η γενική βαθμολογία, η επίδοση στη διπλωματική εργασία, η γνώση της Αγγλικής γλώσσας, η τυχόν υπάρχουσα ερευνητική δραστηριότητα και επαγγελματική εμπειρία και οι συστατικές επιστολές.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2016, στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών.
Μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και όσοι θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2016.
1. Αίτηση σε ειδικό έντυπο, χορηγούμενο από την Γραμματεία. Η αίτηση υπάρχει και στη σελίδα του διαδικτύου http://www.ics.ece.upatras.gr/OSYL/images/Documents/application_form-OSYL.docx
2. Επικυρωμένα αντίγραφα διπλωμάτων/πτυχίων ή πιστοποιητικά σπουδών (για τους διπλωμα-τούχους/πτυχιούχους).
3. Βεβαίωση ισοτιμίας διπλώματος/πτυχίου από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α./Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (όσοι προέρχονται από Πανεπιστήμια του Εξωτερικού).
4. Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας.
5. Βιογραφικό σημείωμα, το οποίο θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή και επαγγελματική δραστηριότητα.
6. Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
7. Τουλάχιστον (2) συστατικές επιστολές.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει, έως την 7η Σεπτεμβρίου 2016, να κατατεθούν και ηλεκτρονικά στη δικτυακή διεύθυνση: https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Σχετικές πληροφορίες παρέχονται:
(α) από τον υπεύθυνο του προγράμματος:
κ. Δ. Νικολό, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών,
Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής,
Τηλ. : 2610-996929 και FAX : 2610-991909,
e-mail : nikolosd@ceid.upatras.gr
(β) στη σελίδα του διαδικτύου http://www.ics.ece.upatras.gr/osyl.
(γ) στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής,
του Πανεπιστημίου Πατρών,
Τηλ.: 2610-996940, FAX: 2610-993469,
https://www.ceid.upatras.gr/